český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Tekniska lösningsmedel för att minska HSE-risker (hälsa, miljö och säkerhet)

Konceptutvecklare, Formulerare,
Tillverkare av tekniska lösningsmedel

 

iBiotec erbjuder ett brett utbud av alternativa lösningsmedel,
utan farosymbol

Ersätter farliga CMR-klassade, skadliga, irriterande
eller mycket brandfarliga lösningsmedel

  Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

 

Företaget iBiotec är starkt involverat i teknikutveckling och medverkar i syfte att minska riskerna både för människan och för miljön. Detta engagemang återspeglas i det produktutbud som iBiotec erbjuder sina kunder, men också i förvaltningspolicyn för vår industrianläggning och i den ständiga utvecklingen du förväntar dig för att kunna hantera din egen.

Våra laboratorier disponerar över mänskliga och materiella resurser, något som återspeglas i stor lyhördhet för våra kunders önskemål samt genom en regelbunden lanseringspolicy för innovativa produkter.

Som stöd för våra interna resurser, upprätthåller iBiotec ett nätverk med starka relationer gentemot stora externa laboratorier, vetenskapliga kommittéer, universitet och internationella leverantörer genom riktade partnerskap.

 

iBiotec bidrar också aktivt, tillsammans med sina kunder, till minskningen av farosymboler och varningsfraser definierade genom CLP- och GHS-bestämmelser.

Denna riskreducerande strategi är en del av en ständig förbättringsprocess, enligt ISO 9001, ISO 14 001, ISO 45001, ISO 14 040, WCM World Class Manufacturing, LEAN manufacturing TIE-eliminering av MUDA och ISO 26000

  

 iBiotec är certifierat

ISO 9001/2015

ISO 14001/2015

ISO 45001/2018

Integrerat ledningssystem

Vidtagna steg ISO 14040

Livscykelanalyser (LCA)

ISO 26000 socialt ansvarstagande

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel. 

Etablerat på en plats med en yta av 44 000 m² i Saint-Rémy Provence, där vårt företag bildades 1970 och tillhör koncernen TEC INVESTISSEMENTS.

Z.I La Massane
13210 Saint-Rémy-de-Provence - Frankrike
tel: +33 (0)4 90 92 74 70
fax: +33 (0)4 90 92 32 32

 

Forskning och utveckling: en viktig tillgång!

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

 Vårt utvecklings- och forskningsteam, ingenjörer och tekniker består av specialister inom flera områden. Smörjning, tribologi, metallbearbetning, avformning, avfettning, alternativa lösningsmedel, rengöring, kraftfullt regöringsmedel, antikorrosionsmedel.

Att förstå och komma med förslag innebär att vi lyssnar noga på våra kunder för att erbjuda dem en perfekt lösning utifrån deras behov, men också för att samordna alla våra tjänster, för att snabbt kunna uppfylla kundernas behov.

Våra regionansvariga för teknisk utbildning, med lång branscherfarenhet och kännedom om branschens behov, finns alltid tillhands för att ge goda råd och rekommendationer.

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

Tillhörande tjänster

Hjälp med att upprätta specifikationer

Kemiska analyser

Testlaboratorium

Regulatoriskt stöd

Teknisk utbildning

kan handla om tjänster som erbjuds dagligen till våra kunder.

iBiotec som har mer än 45 års erfarenhet inom området för utveckling av kemiska specialiteter med egna varumärken för de största europeiska handelsbolagens räkning, producerar specifika formuleringar anpassade till våra kunders processer

  

Helt kontrollerad produktion!

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel. Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

PLC-styrd produktion

2 tillverkningsenheter på 14 000 liter/timme

3 tillverkningsenheter på 10 000 liter/timme - 3 tillverkningsenheter på 6 000 liter/timme 

 

En logistikplattform för snabba leveranstider!

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

Lagring av Neutralène® och av Bioclean®

för bulkleveranser eller i IBC-containrar

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

8 000 m2 dammfria och säkra lager.

Alla våra produkter finns i lager.

Vår totala integration i produktion och förpackning,
ger oss rabatter på lager, utan dröjsmål.

 

100 % kontroll

 Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

I enlighet med kraven och specifika instruktioner från våra kunder, kan
iBiotec leverera varje batch med ett överensstämmelseintyg.

Med ett analysintyg.

Med en analysrapport av ett ackrediterat externt laboratorium COFRAC, BPL, ISO 17.025.

Med ett spektrometriskt IR-resultat (för produkter vars viskositet tillåter detta).

iBiotec säkerställer spårbarhet för 100 % av batcherna med datalagring i 10 år

 

 

 

iBiotec FINNS ELLER REPRESENTERAS

AV EN GODKÄND DISTRIBUTÖR I

 

 

 

 

 • Algeriet
 • Tyskland
 • England
 • Australien - Melbourne
 • Österrike
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Burkina Faso
 • Chile
 • Sydkorea - Seoul
 • Danmark
 • Förenade Arabemiraten
 • Spanien
 • Finland
 • Grekland
 • Reunion (franskt departement i Indiska oceanen)
 • Mauritius
 • Indonesien
 • Irland
 • Italien
 • Luxemburg
 • Malaysia
 • Marocko
 • Nya Kaledonien
 • Nya Zeland
 • Papua Nya Guinea
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Tjeckiska republiken
 • Rumänien
 • Singapore
 • Slovakien
 • Sri Lanka
 • Schweiz
 • Taiwan - Taipei
 • Thailand - Chonburi - Chiang Mai
 • Tunisien
 • Turkiet