český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Technické rozpúšťadlá na zníženie bezpečnostných a environmentálnych rizík

Vývojár, formulátor

Výrobca technických rozpúšťadiel

 

Spoločnosť iBiotecponúka širokú škálu alternatívnych rozpúšťadiel,

bez piktogramov o nebezpečnosti

náhrady nebezpečných CMR, škodlivých a dráždivých

alebo vysoko horľavých rozpúšťadiel

  

 

Spoločnosť iBiotecsa výrazne angažuje vo vývoji technológií, ktoré prispievajú k znižovaniu rizík pre človeka, ako aj životné prostredie. Tento záväzok sa neodráža len v produktových radoch, ktoré spoločnosť iBiotecponúka svojim zákazníkom, ale aj v politike riadenia závodu a neustálom pokroku, ktorým je podmienený ten váš.

Naše laboratóriá disponujú dostatočnými ľudskými a materiálnymi zdrojmi, vďaka ktorým môžeme rýchlo reagovať na požiadavky svojich zákazníkov a pravidelne uvádzať na trh inovatívne výrobky.

Na podporu svojich interných zdrojov spoločnosť iBiotec udržuje silné vzťahy s významnými externými laboratóriami, vedeckými výbormi, univerzitami a medzinárodnými dodávateľmi prostredníctvom cielených partnerstiev.

 

Spoločnosť iBiotec sa so svojimi zákazníkmi aktívne podieľa na redukovaní piktogramov o nebezpečnosti a výstražných viet stanovených nariadeniami CLP a GHS.

Tento proces redukovania rizík je súčasťou neustáleho zlepšovania podľa noriem

ISO 9001, ISO 14 001, ISO 45001, ISO 14 040, WCM World Class Manufacturing, LEAN manufacturing TIE odstraňovanie MUDA a ISO 26000

  

  

Spoločnosť iBiotec má certifikáciu

ISO 9001/2015

ISO 14001/2015

ISO 45001/2018

Integrovaný systém riadenia

Prijaté kroky s ohľadom na normu ISO 14040

Analýzy životného cyklu

Norma ISO 26000 pre oblasť spoločenskej zodpovednosti

 

 

Naša spoločnosť, založená v roku 1970, ktorá sa rozkladá na pozemku s rozlohou 44 000 m² v Saint-Rémy de Provence, je súčasťou skupiny TEC INVESTMENTS

Z.I La Massane
13210 Saint-Rémy-de-Provence – Francúzsko
tel : +33 (0)4 90 92 74 70
fax : +33 (0)4 90 92 32 32

 

Výskum a vývoj: dôležitá výhoda!

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

 Naša pracovná skupina Výskum a vývoj, inžinieri a technici, spájajú odborníkov v mnohých oblastiach. Mazanie, tribológia, spracovanie kovov, vyberanie z formy, odmasťovanie, alternatívne rozpúšťadlá, čistenie, detergencia, antikorózia.

Koncipovanie zahŕňa nielen dôrazné počúvanie našich zákazníkov a dokonalé určenie ich potrieb, ale aj koordináciu všetkých našich oddelení na rýchle splnenie ich očakávaní.

Naši regionálni vedúci, vedúci technického školenia, ktorí majú veľké skúsenosti v potrebách priemyslu, sú neustále nablízku na poskytovanie praktických rád a odporúčaní

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

Pridružené služby

Pomoc pri zostavovaní zadávacích podmienok

Chemické analýzy

Laboratórne skúšky

Pomoc pri tvorbe predpisov

Technické školenie

sú každodenne ponúkané služby našim odberateľom.

iBiotec, ktorý má viac ako 45 ročné skúsenosti v rozvoji chemických odborov  vytváraných pod privátnou značkou v prospech najväčších európskych obchodných spoločností, realizuje špecifické formuly prispôsobené procesom našich zákazníkov

  

Plne riadená výroba!

Automatická výroba

2 výrobné jednotky s kapacitou 14 000 l/hod.

3 výrobné jednotky s kapacitou 10 000 l/hod. – 3 výrobné jednotky s kapacitou 6 000 l/hod

 

Logistická platforma pre rýchle dodacie lehoty!

Skladovanie látok Neutralène® a Bioclean®

pre dodávky vo veľkokapacitných obaloch alebo kontajneroch na voľne ložený náklad

 

Predstavuje 8 000 m² bezprašných a zabezpečených skladov.

Väčšina našich produktov je na sklade.

Naša celková previazanosť výroby a balenia

nám umožňuje ponúkať zľavy na skladové zásoby bez omeškania.

 

100 % kontrola

 

Podľa požiadaviek a zvláštnych pokynov našich zákazníkov

môže spoločnosť iBiotec dodať každú šaržu s osvedčením o zhode.

S osvedčením o analýze.

S protokolom o analýze akreditovaným externým laboratóriom COFRAC, BPL, ISO 17.025.

S výsledkom IR spektrometrie (pre produkty, ktorých viskozita to dovoľuje).

Spoločnosť iBiotec zabezpečuje 100 % sledovateľnosť výrobných šarží s uchovaním údajov na 10 rokov

 

 

 

SPOLOČNOSŤ iBiotec PÔSOBÍ ALEBO JE ZASTÚPENÁ

AUTORIZOVANÝM DISTRIBÚTOROM

 

 

 

 

 

 • Alžírsko
 • Nemecko
 • Anglicko
 • Austrália – Melbourne
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Burkina Faso
 • Čile
 • Južná Kórea - Soul
 • Dánsko
 • Spojené arabské emiráty
 • Španielsko
 • Fínsko
 • Grécko
 • Ostrov Réunion
 • Maurícius
 • Indonézia
 • Írsko
 • Taliansko
 • Luxembursko
 • Malajzia
 • Maroko
 • Nová Kaledónia
 • Nový Zéland
 • Papua Nová Guinea
 • Holandsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Česká republika
 • Rumunsko
 • Singapur
 • Slovensko
 • Srí Lanka
 • Švajčiarsko
 • Taiwan - Taipei
 • Thajsko - Chonburi - Chiang Mai
 • Tunisko
 • Turecko